Αρχική

 

Οι αιτίες των βουητών

 

Εξετάσεις για τα βουητά

 

Ίλιγγος-Αστάθεια-Ζάλη

 

Ποιά θεραπεία;

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Επικοινωνία

 

 

Ο τυπικός ειδικός έλεγχος σε πρόβλημα εμβοών περιλαμβάνει

1. Έλεγχο της ακοής (τονική ακουομετρία, τυμπανομετρία, αντανακλαστικά αναβολέα, ενίοτε ομιλητική ακουομετρία σε ησυχία ή/και θόρυβο)

2. Ψυχοακουστική διερεύνηση των εμβοών

3. Ωτοακουστικές εκπομπές

4. Ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους και ενίοτε ηλεκτροκοχλιογραφία

5. Βιντεονυσταγμογραφία (έλεγχος των λαβυρίνθων στις περιπτώσεις όπου μαζί με τα βουητά υπάρχει και πρόβλημα ισορροπίας πχ ίλιγγος, αστάθεια)

Το σύνολο των παραπάνω εξετάσεων σε συνδυασμό με το ιστορικό και την κλινική εξέταση επιτρέπουν στον ειδικό ιατρό τη διάγνωση και το σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης.

 


 

Ιστορικό

Θα πρέπει να λαμβάνεται ένα πλήρες ιστορικό, που δε θα αφορά μόνο το σύμπτωμα των βουητών, αλλά και άλλα συμπτώματα και παθήσεις του ασθενούς και της οικογένειας του. Καμία πληροφορία δεν πρέπει να θεωρείται άσχετη, αλλά όλες να αξιολογούνται με προσοχή. Ο ασθενής, που υποφέρει από βουητά, πολλές φορές μπορεί να εντοπίσει την αιτία τους και τους παράγοντες που τα χειροτερεύουν. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα βουητά είναι ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχική κατάσταση του ασθενούς.


Εκτίμηση της βαρύτητας των βουητών

Θα πρέπει να γίνεται προσεκτική εκτίμηση της βαρύτητας των βουητών στην καθημερινή ζωή του ασθενούς. Για αυτό το λόγο έχουν σχεδιαστεί ειδικά ερωτηματολόγια με τα οποία μπορούμε να "μετρήσουμε" πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, αλλά και πόσο έχει βελτιωθεί με τη θεραπεία ο ασθενής μας.


Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση

Επειδή το συχνότερο αίτιο των βουητών είναι τα προβλήματα των αυτιών θα πρέπει η διερεύνηση να ξεκινά από τον ωτορινολαρυγγολόγο. Αν αποκλειστούν ως αιτίες τα προβλήματα από τα αυτιά, τότε ο ασθενής παραπέμπεται για εκτίμηση από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
Κατά την ΩΡΛ εξέταση δε θα πρέπει να ελέγχονται μόνο τα αυτιά (πάντα με το μικροσκόπιο), αλλά και όλη η περιοχή στόμα, μύτη, φάρυγγας, λάρυγγας, κροταφογναθική άρθρωση.


Ακουολογικός έλεγχος

Ο τυπικός ακουολογικός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει το τονικό ακουόγραμμα, το τυμπανόγραμμα, τα αντανακλαστικά του αναβολέα. Πρόκειται για εξετάσεις με τις οποίες ελέγχονται το πόσο καλά ακούει ο ασθενής απλούς ήχους, σε ποιά κατάσταση βρίσκεται το τύμπανο και η κοιλότητα αέρα πίσω από αυτό και πως λειτουργούν οι μύες και τα ακουστικά οστάρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις προχωρούμε και σε ομιλητική ακουομετρία, κατά την οποία ελέγχουμε την ακοή όχι σε απλούς ήχους, αλλά σε λέξεις.
Ο ειδικός ακουολογικός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της μέγιστης έντασης του ήχου που δεν ανέχεται πλέον ο ασθενής, τον προσδιορισμό του ύψους των βουητών (είναι μπάσα ή ψιλά), τον προσδιορισμό της έντασης των βουητών (πόσο δυνατά είναι), την ελάχιστη ένταση του εξωτερικού ήχου που τα σκεπάζει (ηχοκάλυψη), το αν και για πόσο χρόνο εξαφανίζονται όταν σταματήσουμε την ηχοκάλυψη.


Νευροωτολογικός-Ακουολογικός έλεγχος

Ο νευροωτολογικός έλεγχος γίνεται από τον ειδικό ακουολόγο. Περιλαμβάνει την καταγραφή των ωτοακουστικών εκπομπών, με τις οποίες ελέγχουμε τη λειτουργία των ακουστικών κυττάρων. Δείτε και www.paido-orl.gr/pediatricaudiology.html Επιπλέον καταγράφονται τα ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους και σε ορισμένες περιπτώσεις και ανώτερα προκλητά δυναμικά. Πρόκειται για εξέταση με την οποία ελέγχουμε το τμήμα του νευρικού συστήματος, που σχετίζεται με τη λειτουργία της ακοής. Δείτε και www.paido-orl.gr/pediatricaudiology.html Σε περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν και προβλήματα ισορροπίας πχ ίλιγγος-ασταθεια μπορεί να προχωρήσουμε και σε έλεγχο του συστήματος ισορροπίας με βιντεονυσταγμογράφημα. Δείτε και www.tinnitus.gr/vertigo.html


Απεικονιστικός-Ακτινολογικός έλεγχος

Όταν υπάρχουν ενδείξεις τότε προχωρούμε σε απεικονιστικό έλεγχο με αξονική ή/και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Με αυτό τον τρόπο αναζητούμε παθολογικές καταστάσεις του αυτιού και του νευρικού συστήματος. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει και ακτινολογικός έλεγχος του αυχένα, αν και το θέμα των αυχενικής προέλευσης βουητών δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Επίσης σε περιπτώσεις όπου υποψιαζόμαστε αγγειακή αιτιολογία των βουητών μπορεί να γίνει αγγειογραφικός έλεγχος.


Αιματολογικός έλεγχος

Το αιματολογικό προφίλ του ασθενούς θα πρέπει να διερευνάται με προσοχή. Γενική αίματος, έλεγχος για αιματολογικούς δείκτες φλεγμονής, αυτοάνοσων νοσημάτων, τα επίπεδα των λιπιδίων, των ορμονών του θυρεοειδούς, του σακχάρου μπορεί να δώσουν σημαντικές πληροφορίες.


Σε κάθε περίπτωση οι εξετάσεις θα πρέπει να επιλέγονται από το θεράποντα ιατρό.